Проф. д-р Ахим Рабус

Проф. д-р Ахим Рабус е утвърден германски палеославист, директор на Института по славистика във Фрайбургския университет в Германия. Автор е на две книги и на повече от 60 статии. Освен филологическата медиевистика интересите му обхващат социлингвистика, корпусна лингвистика и дигитална хуманитаристика. Сега се е насочил към възможностите за компютърно разчитане (транскрипция) на стари славянски ръкописни източници, пълно морфологично тагиране на средновековни славянски текстове и специфични лингвистични корпуси (Великите чети-минеи). Чрез серия проекти в областта на дигиталната палеославистика под негово ръководство Фрайбург се превръща в един от най-важни центрове на дигиталната палеославистика. Председател е на Комисията за компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги към Международния комитет на славистите.

Публикации