Концепцията за двуезични словоуказатели към Учителното евангелие на Константин Преславски в контекста на историческата лексикография

Отворете публикацията, за да видите програмата и подробностите за събитието.