De quibusdam elementis artis bene scribendi: Progymnasmata Graeca et Evangelium Didacticum Constantini Preslavensis (За изкуството да се пише добре: гръцките прогимназми и Учителното евангелие на Константин Преславски)

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е UE-seminarium-20-21-08-21_crop.jpg

На 20 и 21 август 2021 г. Георги Митов изнесе семинар на тема „De quibusdam elementis artis bene scribendi: Progymnasmata Graeca et Evangelium Didacticum Constantini Preslavensis“ („За изкуството да се пише добре: гръцките прогимназми и Учителното евангелие на Константин Преславски“) в рамките на Осмата лятна школа по класически езици (София, 16-24 август 2021). По време на семинара бяха представени основните цели на проекта „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, финансиран от ФНИ по договор КП-06-Н50, под ръководството на проф. Лора Тасева от Института за балканистика с Център по тракология към БАН. На участниците бе предоставена възможността да работят не само с подбрани части от самия старобългарски текст на Учителното евангелие, но и с гръцки ръкописи текстове, станали основа за преводни части в състава му.