Доц. д-р Добриела Котова

Доц. д-р Добриела Котова е класически филолог, работи в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Основните ѝ интереси са в областта на античните езици и култури, старата история и тракологията, социалната история, културата и религията през Античността. Специализирала е в университетите в Саарбрюкен и Хайделберг. Автор е на две монографии и множество статии, публикувани в България, Холандия, Франция, Румъния, Гърция. Има опит в двуезичната лексикография, придобит като консултант в изработването на гръцко-славянския словоуказател към старобългарския превод на Книга на дванадесетт пророци с тълкувания (Златанова 1998).

Публикации