Доц. д-р Екатерина Дикова

Доц. д-р Екатерина Дикова е филолог и медиевист от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Основните ѝ интереси са към реториката и ритмиката, средновековните преводи от гръцки в южнославянска среда, диахронната лингвистика, етимологията и терминологията. Специализирала е в Германия, Унгария (медиевистика), Великобритания (традуктология), Австрия и Италия. Автор е на над 60 публикации. Работила е по няколко международни проекта за дигитализация на културното наследство, вкл. като координатор на българското участие в част от тях и като ръководител на екипа, дигитализиращ възрожденската книжнина, съхранявана в Централната библиотека на БАН.

Публикации