Георги Митов

Георги Митов е получил магистърска степен по патристика и църковна история от  Католическия университет в Льовен, също така магистърска степен по старобългаристика и бакалавърска степен по история от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В момента той е докторант по византинистика във Виенския университ и изследовател в Института за средновековни изследвания към Австрийската академия на науките.

Основните му интереси са в областта на византинистиката и палеославистиката и по-специално в трансмисията и рецепцията на гръцки патристични и агиографски текстове във Византия и славянския свят.

Списък публикации