Георги Митов

Георги Митов е получил магистърска степен по старобългаристика и бакалавърска по история от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. До скоро работеше като филолог в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, а в момента следва магистърската програма за изследвания в областта на теологията и религията в Теологическия факултет на Католически университет в Льовен. Специализирал е в Аристотеловия университет в Солун, Академия „Вивариум Новум“ във Фраскати в Рим и в Даръмския университет. Основните му интереси са в областта на византинистиката. Участвал е в международни проекти с Оксфордския университет, сътрудничи в библиотеката на Зографския манастир, работил е по техническата и езиковата редакция при изготвянето на ново издание на „Старогръцко-български речник“ от М. Войнов и др.

Списък публикации