Христина Давидкова

Христина Давидкова е магистър по филология и редовен докторант в Института за балканистика с Център по тракология при БАН по научна специалност „Теория и история на културата“, програма „Византийско-славянски книжовни контакти през Средновековието“. Намира се във финалната фаза на докторантурата си и довършва дисертационния си труд на тема „Псевдо-Златоустови слова за Йоан Кръстител в средновековната балканска книжнина“.