27.07–02.08.2022

Преоткриване на Миналото

Литературен вестник 2022 (31) бр. 29, с. 2

17.04.2022

Смиреният човек прави всичко с мярка
Двери на православието

05.04.2022

Български думи отпреди хиляда години: обект на фундаментално научно изследване
Култура: Портал за култура, изкуство и общество

20.12.2021

Byzantine News 50, 2021

30.10.2021

Научен семинар за българската диахронна лексикография и Учителнотo евангелие на Константин Преславски, 19 февруари 2021

СписаниеБалкани10/2021: 121-124

22.10.2021

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски

Венета Гаврилова разговаря с Лора Тасева в предаването „За думите“ по БНР, програма „Христо Ботев“

02.07.2021

Учени изследват словното богатство на Константин Преславски

Силвия Чолева разговаря с Иван Петров в „Артефир“ по БНР, програма „Христо Ботев“