07.2024

Poučné evangelium Konstantina Preslavského. Různé přístupy ke zpracování památky a její místo mezi homiletickými texty raného období slovanského písemnictví

Slavia 93, No. 2, 2024

12.2023

Международна научна конференция „Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX–XIII в.): Филологически и интердисциплинарни ракурси“. София, 25–27 април 2023 г.

Старобългарска литература 67-68 (2023): 409-414.

09.2023

Международен научен форум за книжовното наследство на Константин Преславски в светлината на съвременната палеославистика

Българистика / Bulgarica 46 (2023): 89-95.

07.2023

Учителното евангелие на Константин Преславски в контекста на средновековни южнославянски преводи на хомилетични текстове

Palaeobulgarica / Старобългаристика 2 (2023): 155-164

24.05.2023

Преоткриване на „Учителното евагелие“ на Константин Преславски

Разговор на Милена Лекова с Алесандро Мария Бруни и Екатерина Дикова по БНР, програма „Христо Ботев“

09.05.2023

Константин Преславски и словното богатство на неговото „Учително евангелие“

Венета Гаврилова разговаря с Лора Тасева, Роланд Марти и Алесандро Мария Бруни в предаването „За думите“ по БНР, програма „Христо Ботев“

03.05.2023

Конференция за Учителното евангелие на Константин Преславски

Сайт на БАН

24.04.2023

International Conference, entitled Constantine of Preslav’s Didactic Gospel and the South Slavonic Translations of Homiletic Texts (9th – 13th c.): Philological and Interdisciplinary Perspectives

Byzantine News 2023, No. 66

5–11.04.2023

Предстоящо

Литературен вестник 2023 (32) бр. 13, с. 2

27.07–02.08.2022

Преоткриване на Миналото

Литературен вестник 2022 (31) бр. 29, с. 2

17.04.2022

Смиреният човек прави всичко с мярка
Двери на православието

05.04.2022

Български думи отпреди хиляда години: обект на фундаментално научно изследване
Култура: Портал за култура, изкуство и общество

20.12.2021

Byzantine News 50, 2021

30.10.2021

Научен семинар за българската диахронна лексикография и Учителнотo евангелие на Константин Преславски, 19 февруари 2021

СписаниеБалкани10/2021: 121-124

22.10.2021

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски

Венета Гаврилова разговаря с Лора Тасева в предаването „За думите“ по БНР, програма „Христо Ботев“

02.07.2021

Учени изследват словното богатство на Константин Преславски

Силвия Чолева разговаря с Иван Петров в „Артефир“ по БНР, програма „Христо Ботев“